o nama . vesti

25. Maj 2017.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE
"KLUZ – PADOBRANI" A.D.
Poziv na Skupštinu akcionara

 

 

Predlog za usvanje se godišnjeg finansijskog izveštaja Preduzeća >>
Predlog za izbor se ovlašćenog revizora >>
Predlog za usvajanje se mišljenja ovlašćenog revizora >>
Predlog za verifikaciju odluka Odbora direktora >>
Predlog za razrešenje funkcije članova odbora direktora >>
Predlog za izbor odbora direktora Preduzeća >>
Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara >>

Arhiva vesti i objava >>