o nama . vesti

29. Jun 2017.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE
"KLUZ – PADOBRANI" A.D.
Odluke sa Skupštine akcionara

 

 

Odluka o izboru revizora >>
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja >>
Odluka o usvajanju mišljenja finansijskog izvestaja >>
Odluka o verifikaciji odluka odbora >>
Zapisnik sa skupštine >>

Arhiva vesti i objava >>