o nama . vesti

30. Jun 2014.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE
"KLUZ – PADOBRANI" A.D.
Skupština akcionara našeg preduzeća je u proteklom periodu donela više rešenja, odluka i objava:

 

 

Poziv za skupšinu Kluz >>
Izbor revizora >>
Usvajanje mišljenja revizora >>
Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja >>
Zapisnik i odluke >>

Arhiva vesti i objava >>