o nama . vesti

28. Jun 2015.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE
"KLUZ – PADOBRANI" A.D.
Poziv na Skupštinu akcionara i odluke sa skupštine

 

 

Zapisnik sa Skupštine akcionara >>
Usvajanje finansijskog izveštaja >>
Odluka o izboru revizora za 2015 >>
Usvajanje mišljenja revizora >>
Verifikacija odluka odbora >>
Usvajanje mišljenja revizora >>
Odluka o izboru revizora >>
Poziv za skupšinu Kluz >>
Odluka o usvajanju mišljenja revizora >>

Arhiva vesti i objava >>