o nama . vesti

Fabrika padobrana Kluz osnovana je 1947. godine i nastavlja tradiciju fabrike Knebl i Ditrih iz Inđije, koja je od 1934. proizvodila padobrane tipa Irvin (Irvin). U posleratnom periodu Kluz padobrani su sarađivali sa svetski poznatim
proizvođačima padobrana kao što su: Irvin, Brueggeman, Pionir i Parachutes-de-France. Njegovi snabdevači sirovinama bili su: Para-Gira, Autofluga, Harisa i Fordjekrafta. Proizvodi Kluz padobrana prodavani su u mnogim zemljama uključujući: Nemačku, Italiju, Indoneziju, Indiju, Egipat, Brazil, Argentinu i sve zemlje bivšeg Istočnog bloka. Do 2007. za izvoz je izrađeno ukupno preko 200.000 padobrana , a za domaće vojno i sportsko vazduhoplovstvo još preko 55.000 primeraka različitih tipova. Preduzeće je privatizovano marta 2006. godine kao jedino u celom Kluz holdingu. Ima 110 zaposlenih i 2.600 kvadratnih metara radnog prostora. Krajem 2007. i početkom 2008. obnovljena je proizvodnja za nemačku firmu Brueggeman. To će pored izrade različitih vrsta padobrana za potrebe domaće vojne industrije, vojnog i civilnog vazduhoplovstva omogućiti osavremenjivanje preduzeća novim mašinama i opremom.

Arhiva vesti i objava >>