o nama . vesti

30. Jun 2013.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE
"KLUZ – PADOBRANI" A.D.
Skupština akcionara našeg preduzeća je u proteklom periodu donela više rešenja, odluka i objava:

 

 

Poziv za skupšinu Kluz >>
Usvajanje izveštaja revizora >>
Usvajanje finansijskog izveštaja >>
Odobreno pokriće gubitaka >>
Izbor revizora >>
Usvajanje mišljenja revizora >>
Usvajanje finansijskog izveštaja >>
ZAPISNIK Sa redovne sednice Skupštine akcionara >>

Arhiva vesti i objava >>