o nama . vesti

Jun 2012.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE
"KLUZ – PADOBRANI" A.D.
Skupštine akcionara našeg preduzeća je u proteklom periodu doneo više rešenja, odluka i objava:

 

 

Usvajanje Statuta >>
Usvajanje Osnivačkog akta >>
Usvajanje finansijskog izveštaja >>
Statut Kluz padobrani a.d. predlog >>
Skupština razrešenje nadzornog odbora 2012 >>
Razrešenje članova UO 2012 >>
Poziv za skupšinu Kluz >>
Poslovnik o radu >>
Pokriće gubitaka >>
Osnivački akt kluz padobrani AD - predlog>>
Odbor_Direktora >>
Kodeks korporativnog upravljanja >>
Euro Audit >>

Arhiva vesti i objava >>