o nama . vesti

25. jun 2016.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE
"KLUZ – PADOBRANI" A.D.
objavljuje:

 

 

Izbor ovlašćenog revizora >>
Odluka o izboru generalnog direktora društva >>
Odluka o izboru odbora direktora preduzeća >>
Odluka o razrešavanju funkcije članova odbora direktora izabranih 2012 >>
Verifikacija odluke Odbora direktora >>
Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora >>
Odabir ovlašćenog revizora >>
Odluka o usvajanju se godišnjeg finansijskog izveštaja Preduzeća >>
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara >>

Arhiva vesti i objava >>