o nama . vesti

21. jun 2019.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE
"KLUZ – PADOBRANI" A.D.
Odluke sa Skupštine akcionara

 

 

Izbor revizora >>
Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora >>
Izbor predsednika Skupštine >>
Zapisnik sa Skupštine >>
Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Preduzeća >>
Neusvajanje ostavke direktora Preduzeća >>
Verifikovanje odluka direktora >>

Arhiva vesti i objava >>