o nama . vesti

28. jun 2018.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE
"KLUZ – PADOBRANI" A.D.
Odluke sa Skupštine akcionara

 

 

Zapisnik sa Skupštine >>
Izbor revizora >>
Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora >>
Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Preduzeća >>
Verifikovanje odluka direktora >>

Arhiva vesti i objava >>