o nama . vesti

28. maj 2019.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE
"KLUZ – PADOBRANI" A.D.
Poziv za Skupštinu akcionara

 

 

Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara >>
Verifikacija odluka Odbora direktora >>
Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora >>
Odluka o izboru ovlašćenog revizora >>
Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Preduzeća >>

Arhiva vesti i objava >>